Ebonyl ABs Dataskyddspolicy

Ebonyl AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Ebonyl AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på maria@ebonyl.com.

När Ni kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Ebonyl AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

lnsamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
  • Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse for att köpa.
  • Finansiell information - eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
  • Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
  • Geografisk information - din geografiska placering

lnformationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett ar nödvändig for andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller,utför och förbättrar vara tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra vara tjänster. Ebonyl AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
"Varför är behandlingen nödvändig"
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person­ och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, for att kunna utföra vara åtaganden gentemot vara kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller service-leverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Ebonyl AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Ebonyl AB behandlar datan inom EU/EES. Ebonyl AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras sakert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så lange som det är nödvandigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och raderin

  • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Ebonyl AB har om dig och verifiera den information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Ebonyl AB har organisationsnummer 556900-1000 och har sitt säte på Lillgatan 5, 364 31 Åseda.
Kontakta oss på maria@ebonyl.com om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 13 juni, 2018

Ebonyl AB - KAPNING - STANSNING - MONTERING

Besöksadress:
Lillgatan 5
364 31 Åseda
Postadress:
Lillgatan 7
364 31 Åseda
Telefon:
0474-409 99

STARTSIDA | KONTAKT | INTEGRITETSPOLICY